O zakładzie

Serdecznie witamy!
     Dziękując za wizytę na naszej nowej stronie internetowej, zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą                   i skorzystania z szerokiego wachlarza usług. Specjalizujemy się w wykonywaniu sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych. Służymy również pomocą w zakresie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonania odwodnienia terenu. Jeżeli pojawią się pytania, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy.

        Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie jest spółką z o.o. ze 100% udziałem Gminy Gdów. Zakład wykonuje zadania           o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności Gminy Gdów.

Zarząd  Spółki:
mgr Danuta Chwastek - Prezes Zarządu