Oczyszczanie ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. eksploatuje dwie mechaniczno-boiologiczne oczyszczalnie ścieków, w Gdowie o przepustowości 925m3/d i Pierzchowie o przepustowości 100m3/d. Technologia obu  oczyszczalni oparta jest na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego z wykorzystaniem reaktorów SBR. Obiekty wyposażone są  w rozbudowany system automatycznego sterowania pracą oczyszczalni oraz program wizualizacji wszystkich procesów technologicznych na stanowisku operatorskim.

Ścieki oczyszczane są dwustopniowo:
•    pierwszy stopień - mechaniczny,
•    drugi stopień oczyszczania, to część biologiczna.

W sekwencyjnych reaktorach biologicznych wdrożono cyklogram  (3 cykle po 8h/d ), w ramach którego prowadzone są następujące jednostkowe procesy , mające na celu oczyszczenie ścieków:
•    napełnienie reaktorów ściekami z komór retencyjnych,
•    denitryfikacja – proces mieszania beztlenowego zawartości reaktorów,
•    nitryfikacja – realizowana w procesie natleniania osadu czynnego za pomocą systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego,
•    sedymentacja – gromadzenie osadu na dnie zbiornika i klarowanie ścieków oczyszczonych,
•    dekantacja – odprowadzanie sklarowanych ścieków oczyszczonych przez urządzenia pomiarowe do odbiornika.  

Osad czynny nadmierny powstały w procesie biologicznego oczyszczania, usuwany jest z SBR- ów do komory stabilizacji osadu. Ustabilizowany osad przepompowywany jest na zagęszczacze grawitacyjne, skąd pobierany jest na stanowisko mechanicznego odwadniania osadu na bazie filtracyjnej prasy taśmowej .