Dostarczanie wody

STACJE UZDATNIANIA WODY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. eksploatuje dwie stacje uzdatniania wody: w Gdowie i Cichawie.
W Gdowie woda ujmowana jest ze studni głębinowych, w zbiorniku kontaktowym poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu, następnie tłoczona w siec i na zbiorniki retencyjne.

W  Cichawie woda ujmowana jest ze studni głębinowych i poddawana  procesowi uzdatniania. Technologia oparta jest na dwustopniowej filtracji wody na filtrach ciśnieniowych pośpiesznych ze złożem katalitycznym. Istota odżelaziania i odmanganiania wody polega na utlenianiu jonów żelaza i manganu a następnie usuwaniu wytrąconych nierozpuszczalnych związków w procesie sedymentacji i filtracji przez złoże. Czynnikiem utleniającym jest tutaj tlen. Po filtracji woda poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu i gromadzona w zbiorniku kontaktowym, skąd rozprowadzana jest w sieć i na zbiorniki retencyjne .