Usługi komunalne

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie wywozu ścieków z osadników gnilnych przydomowych. Usługa świadczona jest ciągnikiem typu URSUS z beczką o pojemności 6700 litrów oraz autem SCANIA z beczką       o pojemności 11000 litrów. Zapotrzebowanie na usługę wywozu ścieków proszę zgłaszać pod nr tel. 12/251-40-95 (biuro Zakładu) lub bezpośrednio do operatora zestawu asenizacyjnego nr tel. 512-645-190.