Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce z 5 lipca 2022 r.

Komunikat nr 1z dnia 23 czerwca 2022 r.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce z 23 czerwca 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. w sprawie: zmiany cennika usług pozataryfowych z dnia 30 marca 2022 roku

Uchwała nr 3 Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: zmiany cennika usług pozataryfowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o.