Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany cennika za wywóz nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o.

Uchwała nr 2 Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o. z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: zmiany cennika za wywóz nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o.

ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY