DECYZJA STWIERDZAJĄCA PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO CICHAWA

KOMUNIKAT NR 2

WYGAŚNIĘCIE DECYZJI STWIERDZAJĄCEJ WARUNKOWĄ PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI POCHODZĄCEJ Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO CICHAWA

KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA W CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GMINY GDÓW

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce z dnia 22.10.2021 r.

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody