KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Komunikat WODA 12.10.2020

KOMUNIKAT W SPRAWIE ILOŚCI POBRANYCH PRÓBEK

KOMUNIKAT 09.10.2020 1

CAŁODOBOWY PUNKT POBORU WODY PITNEJ

CCCCC

KOMUNIKAT!

woda niezdatna do spożycia 11 1