.

ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOST WODY 05.07.2021 1

.

APEL O RACJONALNE KORZYSTANIE Z WODY

 

Drodzy Mieszkańcy,

w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni, zwracam się z prośbą o racjonalne korzystanie z wody.

        Proszę o wykorzystywanie wody pitnej pobranej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych oraz powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów czy napełniania przydomowych basenów.

        Oszczędne gospodarowanie wodą pozwoli na utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej, nie spowoduje przerw w jej dostawie, oraz zapewni ochronę przeciwpożarową budynków.

 

                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                  Danuta Chwastek

 

 

 

Kolejny odcinek kanalizacji i nowy zbiornik na wodę

logo unijne

Trwają prace budowlane, związane z budową odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wygon w Gdowie. Zakres robót obejmuje wykonanie odcinka głównej sieci kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200 mm i długości 110 m oraz przykanalików umożliwiających bezpośrednie podłączenie nieruchomości do sieci. Wykonywana infrastruktura obejmuje swoim zakresem tereny o znacznym potencjale dalszego rozwoju i zabudowy, przyczyniając się do podniesienia jakości życia mieszkańców.

Istotną informacją jest fakt, że to pierwsza tak duża inwestycja z dofinansowaniem zewnętrznym wykonywana samodzielnie przez naszą Spółkę, a zastosowanie niestandardowego trybu wykonania zadania własnymi siłami – bez zlecenia wykonania prac ”zewnętrznym” firmom, pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów inwestycji.

W ramach tego samego zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (umowa o dofinansowanie projektu nr RPMP.05.03.02-12-1008/17 zawarta z Zarządem Województwa Małopolskiego) zakończono budowę zbiornika wyrównawczego o pojemności V=250m³ na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Gdowie. Nowy zbiornik wyposażony w nowoczesną aparaturę kontrolnopomiarową zabezpiecza potrzeby związane z zaopatrzeniem w wodę zarówno mieszkańców Gdowa jak i sąsiadujących miejscowości.

Kwota dofinansowania pozyskanego przez naszą Spółkę umożliwiająca wykonanie zbiornika wyniosła 406 697,14 zł (przy całkowitym koszcie 800 628,26 zł brutto).

kanalizacja ul

 

.

ZAWIADOMIENIE o przerwie w dostawie wody 20.05.2021 1

.

Kartka Wielkanocna 2021 1

Modernizacja przepompowni ścieków w Gdowie

Modernizacja przepompowni ścieków 1

krata zgrzebłowa 1

krata zgrzebłowa 2

krata zgrzebłowa 3