Podpisana umowa na budowę zbiornika wyrównawczego o pojemności V=250m3

img6

Zakończenie robót budowlanych związanych z realizacją odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dofinansowanych ze środków UE.

Informacja

Galeria

1 08.08.2019 min

2 08.08.2019 min

3 08.08.2019 min

4 08.08.2019 min

5 08.08.2019 min

6 08.08.2019 min

Apel o racjonalne korzystanie z wody.

Niegowić - Etap III- kończą się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej

Nowe godziny pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o.