Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego

Dofinansowanie

          W Zręczycach trwają prace budowlano - montażowe dotyczące zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności czynnej V = 250 m3.

         Kosztorys inwestorski określał wartość zadania na kwotę 387.942,34 zł brutto przy założonym pozyskaniu środków zewnętrznych w formie dotacji w kwocie 193.971,00 zł, oraz pożyczki w kwocie 121.429,00 zł.

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu wpłynęło 6 ofert, z których najkorzystniejszą pod względem cenowym złożyło Przedsiębiorstwo – Produkcyjno-Handlowe WOLIMEX z Limanowej. Wartość inwestycji zgodnie z zawartą umową wynosi 309.831,01 zł, a termin jej zakończenia określono na 15.11.2016r.

W efekcie Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Spółka z o.o. w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pozyskała dotację  w wysokości 154 915,00 zł, wraz z preferencyjną pożyczką w wysokości 96.979,00 zł. Pozostałą część środków niezbędnych do realizacji zadania Spółka pokryje z budżetu własnego.

Wybudowany zbiornik pozwoli zapewnić ciągłość dostaw wody pitnej dla mieszkańców miejscowości położonych po prawej stronie rzeki Raby (Stryszowa, Zagórzany, Podolany, Zręczyce, Klęczana, Wieniec, Jaroszówka) oraz mieszkańców południowej części Gdowa.   

WFOŚ