Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bilczyce i Liplas poza obszarem aglomeracji Gdów